Přístupy k otázce struktury organizace

V současné době existují v oblasti správy znalostí dva odlišné přístupy týkající se struktury organizace a společnosti, ve které tato organizace funguje.

První přístup se opírá o tzv. mechanickou metaforu. Organizace (firma) je zde považována za strukturu, kterou je možné pochopit prostřednictvím analýz a studia. Na základě získaných informací je možné také vytvářet normativní modely, při jejichž dodržování se dosáhne lepších výsledků a mnoha výhod. Tento model byl ovlivněn rozmachem poradenských společností v minulých 30 letech.

Druhý přístup vychází z tzv. organické metafory. Podle této teorie je organizace a její prostředí jedinečným komplexním systémem, který se skládá z mnoha na sobě závislých a vzájemně propojených jednotek.

První přístup se uplatňuje zejména v oblasti řízení kvality, zdokonalování procesů a návrhu systému. Organizace, které fungují podle tohoto systému, však nejsou příliš flexibilní a špatně se přizpůsobují změnám. Organický přístup se naopak snaží porozumět stále se měnícímu obchodnímu prostředí. Praxe správy znalostí se v současné době proto přiklánějí spíše k tomuto myšlenkovému směru. Článek popisuje praktické využití tohoto přístupu v oblasti KM.

**Datum vydání:** XII/2001
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com