Prezentace krok po kroku

Schopnost předvést dobrou prezentaci může zlepšit vaši pozici a zvýšit váš vliv. Připomeňme si proto základní pravidla efektivní prezentace.

- Připravte se duševně – připomeňte si, že máte dobrou prezentaci, kterou publikum chce slyšet.

- Seznamte se s místností, v níž budete přednášet. Zajímejte se, kolik lidí přijde, kde budou sedět a kde bude umístěno prezentační vybavení.

- Zkontrolujte svou přípravu. Ujistěte se, že máte své poznámky a vizuální pomůcky a funkční techniku.

- Představte se a vysvětlete svou roli.

- Ptejte se – například na to, jaké jsou konkrétní zájmy publika – a podle toho přizpůsobte svou prezentaci.

- Začněte prezentaci shrnutím její struktury a klíčových bodů, o nichž budete hovořit.

- Vyzvěte k pokládání otázek. Vysvětlete, že se budete snažit odpovědět i v průběhu prezentace, ale větší prostor jim věnujete na konci.

- Postupně pokryjte jednotlivé body a případně použijte vizuální pomůcky.

- Mluvte čistě. Soustřeďte se na to, abyste mluvili pomalu, jste-li nervózní, a dělejte pauzy pro zdůraznění.

- Udržujte pozitivní řeč těla, zejména jistý a otevřený postoj a úsměv.

- Mluvte k publiku, nikoli k obrázkům, které promítáte za sebe. Není-li to aktuální, vypněte projektor, abyste publikum nerozptylovali.

- Průběžně sledujte publikum, udržujte oční kontakt, sledujte nepozornost, neklid a další projevy znudění.

- Používejte otázky a jména k opětnému získání pozornosti a zapojení publika.

- Reagujte na publikum. Buďte připraveni změnit svůj přístup vzhledem k úrovni jejich zájmu.

- Ukončete prezentaci shrnutím klíčových bodů a zdůrazněním výhod následujících kroků, které doporučujete podniknout.

- Písemné materiály poskytujte po skončení prezentace, kdy již nemohou vyrušovat publikum a nabídnou mu shrnutí vašeho projevu.

- Odpovězte na všechny otázky a požádejte o zpětnou vazbu.

- Připravte si další kroky a zaznamenejte si, co se od vás žádá za doplňující kroky.

Ve zkratce: Na prezentaci se vždy dobře připravujte. Zapojte publikum a reagujte na ně. Ukazujte sebedůvěru a zápal. Udržujte oční kontakt. Vyřiďte všechny otázky a naplánujte si další kroky. Naopak se nebojte nervozity, ale využijte ji jako zdroj energie. Nečtěte prezentaci z papíru a nemluvte příliš rychle. Písemné materiály rozdejte až po prezentaci.

-kk-

Zdroj: Changeboard - informace ze světa personalistiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Changeboard