Pozor na prázdné informační nádoby

Nádoby jsou velice užitečné věci. Může se jednat o hrnky, sklenice, misky, talíře, krabice nebo balicí papír. Mohou mít rozličné tvary a rozměry, ale vždy slouží jednomu základnímu účelu – k uchovávání věcí. Ať už vypadají jakkoli, důležitý je zejména jejich obsah. Jednou z takových nádob je i podnikový intranet. Podniky jej mohou budovat za použití nejmodernějších technologií, aby byl větší, lepší a rychlejší, jeho srdcem však stále zůstává i přes veškeré technické pokroky obsah. Obsah bude existovat i bez intranetu, nikoli naopak. Článek se proto zaměřuje na to, co by měl intranet obsahovat.

- Interní znalostní aktiva (IKA) představují intelektuální majetek firmy v podobě písemně nebo elektronicky zaznamenaných znalostí a expertíz zaměstnanců.
- Externí informační zdroje (EIS) zahrnují všechny druhy informací, které lze získat z veřejných médií nebo zakoupit prostřednictvím třetí strany.
- Řízení obsahu spočívá v organizaci příslušných informací. Každá nádoba jednoho dne přeteče, rozbije se a začne ztrácet svůj obsah nebo se obsahem zaplní to takové míry, že v ní nebude možné cokoli nalézt.
- Vlastnictví obsahu znamená to, že by se o obsah měla starat konkrétní osoba. Měl by to být někdo z oddělení informačních technologií, kdo se bude starat o přesnost a aktualizaci informací.
- Regulace obsahu představuje účast jednotlivých oddělení na utváření celkové obsahové podoby intranetu.

Všechny systémy mají svůj životní cyklus. Technologie se mění, mění se i obchodní požadavky a priority. Požadavek na vlastnictví informací však bude existovat pořád, nehledě na to, v jaké podobě tyto informace existují. Firmy by si měly hlavně uvědomit, že aktuální obsah pomůže v rozkvětu starého intranetu, nový intranet však se zastaralým obsahem nic nezmůže.

**Datum vydání:** VI/2003
Zdroj: Intranetjournal - implementace a využívání podnikových portálů, správy znalostí apod.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Intranetjournal