Poznejte své nepřátele

Je to sice smutné, ale ne všichni vaši spolupracovníci vám nutně přejí úspěch. Jakkoli je na první pohled atmosféra srdečná a příjemná, ve většině organizací je skrytá i nelibost a nepřátelství. Proto je moudré znát své přátele i nepřátele na pracovišti. Článek nechce způsobit žádnou paranoiu, pouze zdůraznit určité základní aspekty lidské povahy a interpersonálních vztahů, které se projevují na pracovišti. Nabízí několik klíčových principů řízení vlastní kariéry, které si zaslouží diskuzi:
* Hlídejte si svůj trávník – každý si chce užít vlastnictví svého místa ve společnosti a své odpovědnosti za práci, kterou vykonává; problémy nastanou, když se agresivně soutěživí pracovníci chtějí zdokonalovat na poli někoho jiného...
* Kryjte si záda – přátelé odpovídají za své činy a nestrkají prsty do cizích; nepřátelé neváhají svalit vinu na jiné, proto si kryjte záda pomocí vhodné dokumentace svých rozhodnutí a činů.
* Nebuďte zranitelní – neposkytujte zbytečně osobní informace, seznam nevhodných komentářů je dlouhý : problémy s manželkou, přítelem, nesouhlas s bývalým šéfem, kritika zaměstnavatele a firmy apod.
* Chraňte svou pověst – snažte se vše dělat „na výbornou“, nikdy nevíte, jestli podnik nebude propouštět.
* Buďte přívětiví ke všem – nejen k okruhu svých blízkých přátel a spolupracovníků, ale ke všem zaměstnancům společnosti, i když vám to neoplácejí, nikdy nevíte...
* Otestujte si své přátele – „přítel je nepřítel, kterého nevidíte“, zkuste jim svěřit něco důvěrného a uvidíte, jestli se to k vám donese z druhé strany.
-ba-
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal