Poznejte šest významných osobností v oboru správy znalostí

Tento článek pojednává o šesti významných osobnostech z oblasti správy znalostí. Při výběru dostali přednost takoví jedinci, jejichž práce za poslední dva roky přinesla největší prospěch, míru inovace nebo zvýšení efektivity. Dva znalostní manažeři jsou z veřejných společností, po jednom pak ze státní správy a z akademického prostředí. Zbývající dva manažery znalostí lze označit za průkopníky v oblasti vývoje softwaru a poradenství.

*Verna Alee* - prezidentka **Integral Performance Group**.
Její přístup se odvíjí od patentované metody zvané **HoloMapping**, jež umožňuje vizuální mapování toku hodnot v jeho rozmanitých podobách. Metoda zobrazuje pohyb zboží, služeb a zisků.

*Michael Burtha* - výkonný ředitel **Knowledge Networking Worldwide, Johnson & Johnson**.
Zastává názor, že nestačí vést příkladem, ale že je nutno také rozpoznávat překážky a určovat způsoby, jak je odstraňovat.

*Baruch Lev*, **New York University**.
Směřuje diskuse k důležité otázce hodnocení nehmotného majetku. Právě toto hodnocení může zkvalitnit interní a externí rozhodování, v současné době však chybí.

*David Owens*, **The St. Paul Companies**.
Inspiruje a motivuje své spolupracovníky pečlivým výběrem slov, příkladem a zaujetím.

*Ray Ozzie*, výkonný ředitel **Groove Networks**.
Snaží se využít informační technologie ke zefektivnění vzájemné součinnosti lidí.

*Ash Sookanan*, **Workplace Safety & Insurance Board**.
Vychází z předpokladu, že správa znalostí je obsažena ve všem, co děláme, a to do takové míry, že ji lidé nedokáží rozpoznat.

**Datum vydání: VII/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine