Podnikové informační portály - jak na ně

Podnikové informační portály mohou změnit způsob naší práce, avšak pouze tehdy, když je koncoví uživatelé přijmou. Protože portály byly za dobu svého vývoje dotaženy téměř do dokonalosti, nyní záleží jejich úspěch spíše na tom, nakolik budou užitečné pro práci, kterou jejich uživatelé vykonávají. Článek popisuje pět nejlepších postupů, kterými je vhodné se řídit, když podnikový informační portál implementujeme:
* Neoddělujte procesy od obsahu. V ideálním případě portál nejen řídí přístup k dokumentům, ale i proces získávání a ukládání informací. Systémy pro řízení spolupráce nebo workflow dokáží automatizovat často prováděné procesy, jako je například stahování zpráv a jejich přeposílání kolegům.
* Rozdělte proces rozhodování. Podnikové informační portály řeší příliš mnoho organizačních a technických aspektů podniku na to, aby se rozhodnutí v těchto oblastech dala dělat centrálně z jednoho bodu. Platí to i pro výběr portálu – návrh navigace v jeho prostředí by měl být například společným rozhodnutím více podnikových jednotek.
* Zajistěte, aby ve firmě fungovaly dva modely spolupráce. První model je orientován spíše na dokumenty a formální zachycování a ukládání znalostí, druhý spíše na neformální komunikaci mezi zaměstnanci.
* Úspěšný portál je adaptabilní. Zajistěte, aby uživatelé získali vždy tu informaci, kterou potřebují, v době, kdy ji potřebují. Je také třeba mít na paměti, že portál se neustále rozvíjí.
* Zajistěte podnikovému portálu správnou reklamu. Když se o produktu neví, nikdo jej nekupuje – totéž platí i pro podnikový portál. Zaměstnanci se o něm musí dozvědět.
Zdroj: KM Advantage - vše o správě znalostí - případové studie, články
Zobrazit přehled článků ze zdroje KM Advantage