Osobní instruktáž vedoucích pracovníků zvyšuje úspěšnost pracovních činností globálního rozsahu

Od vedoucích pracovníků se požaduje, aby rychle přizpůsobovali svůj styl vedení a rodinný život globálnímu prostředí a novým kulturám a současně aby disponovali širší škálou funkčních typů. Na plnění úkolů v jiné kultuře se tito lidé mohou nejlépe připravit důkladným poznáním sebe sama. Má-li být úkol úspěšný, musí se přizpůsobivost novým kulturám nadto doplňovat s odbornými technickými znalostmi.

Nejúspěšnější společnosti zaměstnávají nezanedbatelné procento vedoucích pracovníků, jejichž kultura je odlišná od kultury domovské země společnosti. Výzkum provedený společností **PriceWaterhouseCoopers** upozornil na snahu hledat k dlouhodobé práci v cizím prostředí vhodné alternativy.

Pokud jde o přípravu vedoucích pracovníků na dlouhodobé úkoly, osvědčil se přístup osobní instruktáže. Ta se nijak zásadně neliší od trénování atletů. Praxe ukázala, že osobní instruktáž je efektivní způsob, jak rozvíjet schopnosti vedoucího i v době, kdy pobývá v zahraničí.

Přidělení osobního instruktora vedoucímu pracovníkovi je výhodné i z finančního hlediska. Prostřednictvím telekomunikačních technologií spolupracují tzv. globální instruktoři se svými klienty bez ohledu na geografickou polohu aktuálního pracoviště. Jejich hlavní přínos spočívá ve zvyšování přizpůsobivosti vedoucích.

Autorka příspěvku důsledně rozlišuje dva pojmy:
- školení napříč různými kulturami a
- globální školení vedoucích pracovníků.

**Datum vydání: X/2001**
Zdroj: Linezine.com - elektronický čtvrtletník zaměřený na aspekty vzdělávání v podmínkách nové ekonomiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Linezine.com