Objasnění struktury podnikových znalostí je nutným předpokladem využití jejich hodnoty

Objasnění struktury podnikových znalostí je nutným předpokladem využití jejich hodnoty

Hodnota znalostí je těsně spjata se způsobem, jak jsou tyto znalosti organizovány. Znalostní pracovníci bohužel tráví nejvíce času vyhledáváním znalostí, které samo o sobě nepřidává žádnou hodnotu.

Jednou z nejstarších metod organizace podnikových znalostí je systematické (resp. taxonomické) uspořádání, nejčastěji ve formě rozvětveného stromu. Tento druh organizace představuje obzvláště silný nástroj pro práci s obchodními procesy.

Takřka všechny pokusy o systematické uspořádání znalostí se řídí stejným obecným postupem:
- zhodnocení obchodních požadavků,
- provedení znalostního auditu,
- vyžádání vstupů od lidí, kteří budou od systému požadovat informace,
- vyhledání poradenských služeb od expertů v daném oboru,
- vytvoření a odzkoušení prototypu a
- poskytnutí odměn za spolupráci.

Každý dodavatel taxonomie má tendenci používat jiný přístup, aby se odlišil od ostatních. V tomto příspěvku jsou uvedeny přístupy firem **Autonomy Corp.**, **Purple Yogi** a **Semio Corp.**. Autor článku se dále zmiňuje o úloze lidí v systému, o možných překážkách a o finančních aspektech taxonomického přístupu ke znalostem.

**Datum vydání: VII/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine