Neutopíme se v moři dat?

Hlavním problémem, který musí dnešní společnosti účinně řešit, jsou tzv. nestrukturovaná data obsažená například v e-mailech zaměstnanců, prezentacích a přílohách. Ta jsou bohatým zdrojem znalostí, ovšem nejprve je třeba je převést do takové formy, která by umožňovala prohledávání a obecné využívání v celé organizaci. Některé technologie pro tyto účely již existují – jmenujme například nástroje pro dolování textu, vytváření taxonomií či kategorizaci.

Skutečně ideálním nástrojem by ovšem byla taková struktura, která by věděla, jak má získaná data pochopit, jak je má organizovat a třídit. Ideální nástroj by měl také umět rozlišovat uživatelské profily, aby se potřebné znalosti dostaly k těm správným lidem ve správný čas. Jednou z organizací, která se snaží zachycovat nestrukturovaná data, je **Ford Motor**.

Společnost **Ford Motor** využívá platformu od společnosti **Autonomy** a organizuje data o všech prodaných automobilech. Ta obsahují jednak informace o zákaznících, jednak o délce záruky a dalších podobné důležité údaje. Zaměstnanci mohou celou databázi prohledávat a dále využívat. Nejužitečnější jsou přitom právě informace skryté v různých dokumentech a e-mailech.
Zdroj: Infoworld - magazín o nových technologiích, podnikových strategiích, CRM
Zobrazit přehled článků ze zdroje Infoworld