Neúspěch? Nevadí

Nezdary přicházejí, i když se jim firmy snaží vyhnout pečlivým plánováním. Některé mohou postihovat byznys jako takový (např. krach na burze, ekonomická krize, ztráta důvěry zákazníků), jiné jsou specifické pro konkrétní firmu (např. ztráta velkého zákazníka, neúspěch produktu). V neposlední řadě pak existují i „osobnější“ neúspěchy, jako je například neočekávaná ztráta vůdce. Jak se s těmito různými ztrátami vyrovnat?

- Dejte si čas přemýšlet a truchlit. Bez ohledu na konkrétní neúspěch budou zaměstnanci potřebovat čas, aby se s ním vyrovnali. Firmy by ke všem ztrátám a neúspěchům měly přistupovat přímo, bez obviňování. Neměly by je bagatelizovat ani odkládat.

- Vzdejte hold. Přijdete-li o předního vůdce v důsledku úmrtí, oceňte alespoň neformálně jeho přínos organizaci. Formální podobou ocenění může ceremoniál, zřízení stipendia nebo nadace. 

- Vytyčujte řiditelné cíle. I když je důležité dívat se do budoucnosti z dlouhodobého hlediska, organizace musejí umět vymezovat také dočasné a dílčí cíle za účelem sledování krátkodobého pokroku.

- Oslavujte malé úspěchy. Nečekejte na žádné megaúspěchy. Oslavujte a odměňujte plnění krátkodobých cílů.

- Sdílejte úspěchy. Organizace se lépe dávají dohromady po neúspěchu, pokud se jejich členové cítí být vzájemně propojeni jako jednotlivci. Komunikujte o svých úspěších a sdílejte je.

Propagujte týmovou práci a učte se z chyb. Ujistěte se o angažovanosti managementu ve věci nápravy. Udržujte pozitivní atmosféru.

-kk-

Zdroj: American Management Association - portál Americké manažerské asociace (AMA)
Zobrazit přehled článků ze zdroje American Management Association