Nehledejte pracovní místo sami!

Hledání pracovního místa může vést k frustraci a zklamání a navíc zabere mnoho času. Nejhorší varianta však je, hledáme-li zaměstnání sami.

Navazování kontaktů (networking) si můžeme usnadnit, jestliže se budeme řídit několika pravidly:
1. napište si seznam všech lidí, které znáte (přátel, dřívějších nadřízených a kolegů),
2. doplňte si ke každému jeho hodnotové preference,
3. překonejte obavy a navažte s nimi kontakt,
4. naplánujte si s nimi osobní schůzku,
5. z 80 % naslouchejte, mluvte jen z 20 %,
6. nevíte-li, jak oplatit projevenou přízeň, nezapomeňte alespoň poděkovat,
7. udržujte navázané kontakty i poté, co jste našli nové zaměstnání. V budoucnosti tak můžete sami někomu pomoci.

**Datum vydání: XI/2001**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com