Může být metoda budování komunit dle Scotta Pecka to pravé i pro vaši organizaci? Soutěžte o dva volné vstupy na čtyřdenní seminář v Praze

1.-4. listopadu budou mít zájemci z řad manažerů a odborníků na práci s lidmi možnost v Praze zažít originální seminář budování komunit. Povedou jej facilitátoři z USA - přímí žáci psychologa Scotta Pecka, který je autorem této jedinečné a poměrně radikální metody práce se skupinou. V článku je SOUTĚŽ o 2 VOLNÉ VSTUPENKY.

Community Building Workshop

Mnozí vidí v budování komunit příští generaci teambuildingu, skupinového koučování či týmové facilitace.

Účastníci těchto seminářů hovoří o hlubokém zážitku ze skupinové dynamiky, ve kterém zakusili rostoucí míru vzájemné autentické komunikace, která nakonec vyústila v dříve nezažitou synergii mezi velmi odlišnými lidmi.

Seminář je vysoce experimentální a často nepředvídatelný, s největší pravděpodobností je to typ workshopu, který jste ještě nezažili. Skupina sama objevuje pod vedením autonomní facilitace zkušených facilitátorů jaké je to jít cestou k neznámemu přes nejistotu.

Cílem semináře je zažít vybudování komunity, jak ji popisuje Scott Peck, z jeho účastníků.

Community Building Workshop

Hlavní přínosy účasti semináře jsou

  • Budování hlubokých vztahů založených na neobvyklé důvěře a bezpečnosti s ostatními účastníky ve velmi krátkém čase
  • Zvýšení schopnosti pracovat v chaotickém, nejednoznačném prostředí se zvýšenou mírou neurčitosti
  • Naučit se překonávat osobní překážky v cestě autentické a efektivní komunikace
  • Prožitek skupiny jako celistvého organismu se společným cílem
  • Rozvoj leaderských schopností

Zažít tento proces na vlastní kůži můžete nyní i vy, nebojíte-li se to vyzkoušet.


Soutěžte o 2 VOLNÉ VSTUPY na tento seminář ZDE.

Po rozkliknutí odkazu se dostanete na facebookovou stránku semináře, kde formou komentáře k akci odpovíte do 19. října 2018 na otázku: „Co vás vede k zájmu o seminář budování komunit?“

Z účastníků soutěže budou vybráni dva výherci, kteří získají vstup na 3-4 denní seminář zdarma (pouze si uhradí stravu a případné ubytování).

Všichni ostatní účastníci soutěže pak mají nárok na slevu ve formě tzv. Early Bird Price, která je oproti standardním cenám snížená o 12%.


Čtvrtý den semináře je metodické zpracování zážitku z prvních tří dní, a jak lze s tímto nástrojem pracovat ve své organizaci, jak takový proces probíhá, co je k němu třeba, jaké skýtá možnosti a jaké jsou případná omezení jeho uplatnění. Účastníci se také dozvědí, jak  by se mohli sami stát průvodci této metody a boudou moci zvážit, zda je pro ně relevantní trénink facilitátorů, který se chystá na podzim 2019.

Celý seminář je vedený v angličtině, ale pokud disponujete komunikační znalostí AJ, nemusíte se obávat, jestli to zvládnete. Určitě bude existovat možnost, aby Vám se složitějším vyjádřením pomohl někdo ze skupiny. Seminář však NEBUDE simultánně tlumočen.

Za organizátory vás zvou Jan Palenčár a Milan Bobek, IBK.

Ceny se pohybují od 9.190 Kč za třídenní verzi semináře pro účastníky z neziskových organizací až po 13.790,- Kč za čtyřdenní variantu pro ostatní.

Pro více informací navštivte webové stránky www.institutbk.cz

Více informací též na letáku ZDE.