Motivujte podřízené ke spolupráci mezi sebou

Pojem spolupráce zní jednoduše – mluvme, sdílejme informace, buďme produktivnější. Realita je ale v mnohém jiná. Dosažení efektivní spolupráce a účinného sdílení informací je proces, který není jednoduchý a navíc je ovlivňován celou řadou faktorů, jako jsou například lidské emoce, kdy nevraživost mezi zaměstnanci může celý pracně stavěný systém spolupráce zbořit jako domeček z karet.

V mnoha směrech může být udržení spolupráce mnohem těžší, než její navázání. Nicméně, jestliže se zaměříte na několik klíčových charakteristik a faktorů, udržujících systém spolupráce v chodu, výsledky budou nadprůměrné. Udržení tohoto systému si žádá v zásadě následující:

1.) Je třeba ukázat zaměstnancům, proč by se systémem spolupráce měli řídit a jaké výhody to ponese jim osobně.

2.) Buďte nablízku svým podřízeným, naslouchejte jim a řešte s nimi jejich pracovní problémy, stejně jako překážky v komunikaci.

3.) Plně integrujte svůj systém spolupráce a komunikace do existujících obchodních procesů firmy.

4.) Vytvořte a živte důvěru zaměstnanců v tento systém. Zajistěte, aby vždy byly k dispozici požadované informace v kvalitní a srozumitelné formě.

5.) Snažte se dostat i ostatní vedoucí pracovníky, včetně vašich nadřízených, do procesů spolupráce a sdílení informací. Ať celá firma funguje jako dobře promazaný stroj.

-ds-

Zdroj: E-doc Magazine - server s informacemi o správě podnikového obsahu a CRM
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-doc Magazine