Motivace ke sdílení znalostí v rámci organizace

Jednotlivé společnosti by se měly zamyslet nad faktory, které motivují jednotlivce k třídění a sdílení znalostí ve prospěch druhých. Na konferencích o správě znalostí je toto téma jedno z nejdiskutovanějších, což ještě více podtrhuje jeho důležitost. Článek se zabývá problematikou motivace pracovníků k výměně a sdílení znalostí.

Firmě, která nemá dostatečně vyřešenou otázku předávání znalostí, mohou vzniknout citelné ztráty při odchodu zaměstnance, který své znalosti a zkušenosti nikomu nepředá. Dosavadní studie se spíše zaměřovaly na překážky v předávání znalostí a ignorovaly aspekt motivace. Tento článek se spíše zaměřuje na podněty, které vedou ke sdílení informací.

Podněty, které motivují ke sdílení informací, se dají rozdělit do dvou velkých skupin. První z nich tvoří **přímé systémy odměňování** a druhou **organizační faktory**. Do první skupiny patří např. finanční podněty, které vedou k rychlému dosahování krátkodobých výsledků a proto je vhodné jich využít při započetí práce na projektech.

Dále musí být splněny organizační podmínky pro sdílení znalostí. Mezi ně patří např. snadný přístup k informacím – člověk, který své znalosti poskytuje jiným (případně výměnou za jejich zkušenosti), by měl mít možnost tyto informace snadno poskytovat a šířit. K tomuto účelu mohou sloužit např. intranety.

Lidé by měli být motivováni nejen ke sdílení informací, ale hlavně ke sdílení hodnotných informací. Samozřejmostí by mělo být odměňování a vytvoření účinného systému správy, archivace a katalogizace znalostí.

**Datum vydání:** IX/2001
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com