Metadata a správa znalostí - model úrovně funkčnosti (CMM)

Funkčnost podnikových modelů správy znalostí a jiných technicko-informačních systémů se dá zjišťovat pomocí tzv. modelu úrovně funkčnosti (CMM). Autor se v článku zabývá základními koncepty tohoto modelu a pro ilustraci používá proces plánování projektů vývoje a využití informačních technologií.

Existuje pět klíčových konceptů modelu úrovně funkčnosti (CMM):
* Konzistentnost. Určitá aktivita se periodicky opakuje (např. vytváření projektových plánů s pomocí programu **Microsoft Project**).
* Opakování. Některé metody a nástroje představují pro tým konkrétní hodnoty a účastníci týmu je při svých úkolech opakovaně používají.
* Přenositelnost. Aktivita v oblasti IT je nějakým způsobem standardizována a používá ji celá společnost (například formát projektových plánů).
* Kvantitativní aspekt. Něco, co se dá měřit, například doba potřebná pro vytvoření jednoho projektového plánu.
* Kvalitativní aspekt. Údaj o tom, jak dobře byla konkrétní aktivita realizována.

Na základě těchto konceptů se pak posuzuje funkčnost IT aktivit a vývoje systémů. Model hodnocení je rozdělen do šesti úrovní:
* Úroveň 0: Neprovádí se vůbec. Typické pro firmy, které teprve začínají používat informační technologie. Nové aplikace vytváří pouze jeden člověk nebo velmi omezené množství lidí.
* Úroveň 1: Provádí se neformálně. Chybí konzistentní plánování a sledování aktivit v oblasti IT.
* Úroveň 2: Plánování a sledování. Některá oddělení ve firmě identifikují nejlepší postupy a snaží se je dále využívat. Tyto postupy však nejsou přenositelné do jiného oddělení.
* Úroveň 3: Nejlepší postupy v oblasti IT jsou definovány a dokumentovány. Používají se ve více odděleních společnosti. Tato úroveň poskytuje největší úspory nákladů.
* Úroveň 4: Firmy, které dosáhly úrovně 4 si zavedly měřitelné cíle procesů. Provádí také jejich kvantitativní hodnocení.
* Úroveň 5: Firma ve stadiu neustálého zlepšování. Ve firmě existuje jak kvantitativní, tak i kvalitativní porozumění všem IT procesům. Jednotliví zaměstnanci také chápou, jaký vztah mají tyto procesy k celkové strategii podniku a cílům společnosti.
Zdroj: DM Review - stránky věnované správě dokumentů, Business Intelligence a řízení vztahů se zákazníky
Zobrazit přehled článků ze zdroje DM Review