Manažeři na tenkém ledě

Je skvělé být manažerem! Tolik příležitostí přispět k růstu jako nikdy předtím. Ale každá mince má svůj rub – současně s náročnými úkoly může přijít i napětí a stres. Společnosti i jejich vedoucí pracovníci se nezřídka ocitají na „tenkém ledu“, což vyžaduje nový způsob vedení, který umožňuje odpočívat při plném nasazení a udržet laťku kvality na požadované úrovni.

Úspěšný manažer musí být schopen jak orientace na úkol (což zahrnuje samostatný úsudek, dotažení věcí do konce, soustředění na detaily...), tak na metodu jeho splnění (ta zase předpokládá tvůrčí a flexibilní myšlení, týmovou práci a zaměření na lidi, vize a hodnoty...). Oba druhy dovedností jsou důležité a musejí být v rovnováze. Většina manažerů však inklinuje k jednomu způsobu vedení. Součástí článku je podrobná tabulka, pomocí níž lze zjistit, který styl preferujete.

Jestliže máte sklon jednat nezávisle, posuzujete věci objektivně a logicky, míváte vyhraněné názory, patříte ke skupině orientované na úkol. Jednáte-li spíše intuitivně, dáváte přednost týmové práci, rádi nasloucháte názorům druhých a necháte se unést velkými myšlenkami, váš styl vedení upřednostňuje spíš metodu. Chcete-li uvést oba způsoby do rovnováhy, věnujte každý den deset minut přemýšlení, jak jste se chovali minulých 24 hodin a jak popřípadě v dalším dni styly vedení vyrovnat.

**Datum vydání: VI/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher