Kontext práce: proč a pro koho

Máte pocit, že se vaši zaměstnanci neangažují? Možná jim chybí smysl. Ve snaze zajistit stále vyšší produktivitu a lepší komunikaci manažeři často zapomínají na vytváření kontextu. Příliš se zabývají tím, aby zaměstnancům sdělovali, jak co dělat, že zaměstnanci nakonec nevědí, proč danou práci dělají a pro koho je určena. Právě tento kontext je ale důležitý pro to, aby zaměstnanci znali perspektivu své práce ve firmě jako celku.

Myšlenka vytváření kontextu není ničím novým. V USA se ji například firmy snažily realizovat prostřednictvím akciových opcí. Tato cesta se však ukázala jako neefektivní. I když akciové opce dávaly zaměstnancům legitimní podíly, nedokázaly jim ukázat jejich skutečný vliv na celkovou výkonnost firem.

V malých firmách existuje kontext zcela přirozeně. Větším a rozvíjejícím se firmám však již odborníci doporučují koncept tzv. řízení pomocí otevřené knihy (Open Book Management - OBM), který spočívá v odstraňování informačních a znalostních bariér při zachování zásad správného časování a směrování toku informací.

Pro firmy, které nemají zájem o OBM nebo manažery pracující ve velkých organizacích je základním předpokladem vytváření kontextu pochopení toho, jak veškeré práce a informace ovlivňují členy příslušných týmů. Metodika ISO 9000/9001 vysvětluje tuto situaci tak, že každý zaměstnanec má svého zákazníka. Tím je každý, kdo získává výsledky jeho práce, a pro většinu zaměstnanců tudíž kolega či nadřízený.

-kk-

Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com