Když něco nejde, pomůže outsourcing

Dříve, než začnete pohovor s příštím potenciálním zaměstnancem, měli byste vědět, že položením nevhodné otázky se vystavujete žalobě. V dnešní době by tato skutečnost již neměla nikoho překvapovat. Horší však je, že i dosud hojně využívané psychologické techniky pro uvolnění uchazečů při pohovoru, jako je například zájem o jejich děti, mohou být vnímány jako pokus o diskriminaci. Důležité je uvědomit si, že i povinnosti jako řízení lidských zdrojů, účetnictví nebo informačních technologií mohou být v případě nedbalého nebo špatného přístupu pro firmy stejně zhoubné jako špatné řízení prodeje nebo marketingu.

Nikdo nemůže být dobrý ve všem, a právě proto přichází na scénu outsourcing. Firmy by měly využívat služeb externích odborníků, aby dosáhly dokonalosti v oblastech, které nedokáží efektivně řídit samy. Zároveň by ale měly také vědět, že outsourcing není patent na snižování nákladů. Finanční úspory se zpravidla projevují až v dlouhodobém horizontu a neměly by být jediným důvodem k využití outsourcingu. Většina úspor, které outsourcing dokáže zajistit se projevuje ve větší produktivitě interních zdrojů firem.

-kk-
Zdroj: CRM Buyer - Server zabývající se oblastí CRM celkově - provozování, nákup systémů, zavádění atd.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Buyer