Když dodávka nedojde aneb Nouzový plán

Řízení dodávkového řetězce se v poslední době nejen v USA orientovalo prakticky výhradně na ochranu před teroristy. Neexistující nouzový plán pro výpadek dodávek čehokoli však může být ve svém důsledku velice nákladný. Moderní firmy přejímají tzv. síťový model organizace, kdy mnoho obchodních procesů zajišťují externí partneři. Outsourcuje se celá řada funkcí, od výroby po zákaznický servis. Dodávkový řetězec při tom ale zůstává vždy pevný jen tak, jako jeho nejslabší článek.

Vytváření nouzových plánů pro případ přerušení dodávek může být nákladné a náročné na čas, nikoli však, pokud se firma zaměří právě na nejslabší článek řetězce. Je proto třeba vypátrat kritické součásti, suroviny a služby, které jsou nezbytně nutné pro firemní operace. Plán pro zajištění kontinuity obchodu v současné době již firmám nestačí, může ale posloužit právě pro hledání nejslabších míst.

Výsledkem hledání by měl být bod, v němž n-tý dodavatel nakupuje určité výrobky a služby. Měli bychom tak získat kompletní cestu dodávkového řetězce ke kritickým surovinám a službám, na základě níž se vypracuje nouzový plán. Kromě plánu ale firma potřebuje také uložit příslušné zdroje a vyzkoušet je. Cena vytvoření nouzového plánu s přesně určenými technologiemi a zdroji, na jejichž dodávce firma závisí jsou maličkostí ve srovnání s potenciální cenou přerušení dodávky u nepřipravené firmy.

**Datum vydání:** I/2004
Zdroj: Intelligent Enterprise - strategické podnikání, informace a IT
Zobrazit přehled článků ze zdroje Intelligent Enterprise