Kdo by měl stát při implementaci IT?

Při zavádění informačních technologií by měly stát týmy spolupracovníků. Ty přitom musí brát na vědomí politiku organizace, zaměstnance, jejichž práci nová IT ovlivní, obchodní partnery, podílníky a samozřejmě zákazníky. V opačném případě by totiž nespokojení zaměstnanci mohli být počátkem selhání projektu.

Důležitá je účast každého zainteresovaného článku v takovém týmu. Těmito články jsou zaměstnanci, partneři v projektu, zákazníci, podílníci, dodavatelé, partnerské společnosti a výkonný výbor.

Takto vytvořený tým musí brát v úvahu způsobilost firmy k přijetí nové technologie a její schopnost přizpůsobit se takové změně, případně celkový dopad implementace. K tomu pomůže, když si všichni znovu ujasní obchodní plán firmy, její kulturu, velký přínos však bývá v přímé komunikaci s lidmi, kteří se na projektu buď podílí, nebo jeho implementace jakkoli ovlivní jejich práci. Je nezbytné ujasnit si jednotlivé role, potřeby a cíle. Nabyté informace potom tým využije pro naplánování celého procesu a vytyčení cesty k úspěšnému dovršení takového plánu.

Týmová práce na zavádění nové informační technologie, tedy zapojení lidského faktoru do takového procesu, může v celkovém důsledku snížit náklady firmy, zvýšit její produktivitu i morálku zaměstnanců a pozitivně ovlivnit kulturu podniku a pracovní prostředí. Investice pro tento proces navíc nemusí být nijak vysoké.

**Datum vydání: II/2002**
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com