Každý narcista ať se nachystá

Nedávné obchodní skandály souvisely spíše než s korupcí s narcistickou mužskou organizační kulturou. Muži vybraní na dohlížení velkému majetku jsou zaměření do sebe a nedbají na to, na co by měli. To uráží podílníky a investory, staví manažery proti zákazníkům a podporuje nelibost zaměstnanců. Autor článku to nazývá podnikovým narcismem. Podle něj má více společné s kulturou než s jedinci.

Podnikový narcismus vyjadřuje manažerskou kulturu, která se vyvinula za posledních 80 let z „manažerského kapitalismu“. Zdroje podnikového narcismu jsou čtyři:
1. Manažeři věřili, že se ekonomická hodnota tvoří uvnitř společnosti (ztělesněná produkty). Moderní manažeři „vytvořili“ hodnotu dohlížením na složitosti hromadné výroby. Zaměřili se na výrobky namísto zákazníků.
2. Druhým zdrojem je manažerská hierarchie. Vyvinula se jako levnější alternativa transakce mezi menšími soukromými firmami. Rostla v průběhu století navzdory tomu, že nyní stojí víc, než ušetří. Skupiny, většinou mužské, se uspořádaly podle postavení a moci. Dostat se nahoru znamená hlídat ostatní, zatímco plánujete vlastní pohyb. To chce mnoho koncentrace zaměřené dovnitř.
3. Manažeři definují sami sebe odděleně od zákazníků. Identifikují se s elitou. Využívají reklamní firmy a marketingová oddělení ke „špinavé práci“ komunikování se zákazníky.
4. Čtvrtým zdrojem je pohlaví. Mužští manažeři nechtějí sloužit zákaznicím – ženám. Většina nakupujících jsou ženy. Manažerská kultura je definovaná jako mužská kultura.

Podnikového narcismu se nelze zbavit trestáním následků, musí se odstranit příčiny. Soukromí manažerské hierarchie musí být přemístěno tokem informací, které budou viditelné, přístupné a srozumitelné všem. Vyžadujte nové praktiky, které radikálně změní společenství. Tzn. zbourání hranic mezi vnějškem a vnitřkem, muži a ženami, výrobci a zákazníky.
-ba-
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company