Jsme přece tým

Tvořit prostředí, ve kterém se lidé angažují, znamená, že jim umožníme práci, ve které mohou činit rozhodnutí, která ovlivňují jejich pracovní činnost. Záleží především na filozofii vedoucích pracovníků, která působí na zaměstnance tak, aby mohli přispět ke stálému vývoji své společnosti. Klíčem k tomu je právě zahrnout zaměstnance do rozhodování a plánování. Jak toho dosáhnout?

Na počátku by měla být zaměstnancům od nadřízeného sdělována všechna jeho rozhodnutí. V dalším bodě by měl dát nadřízený svým zaměstnancům možnost, aby mu jeho rozhodnutí schválili. Dále již přistoupí k tomu, že všechna svá rozhodnutí konzultuje se zaměstnanci. V konečném výsledku by se mělo dospět k tomu, aby zaměstnanci sami byli schopní samostatně činit rozhodnutí.
-kh-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR