Jaký manažer, takový zaměstnanec

V současné době se stále více potvrzuje fakt, že dobří zaměstnanci opouštějí firmy kvůli špatným vztahům s nadřízenými. To je však v době, kdy nalézt dobrou pracovní sílu není lehký úkol, velice smutné. Náročnost manažerské práce stoupá, odpovědnost se zvyšuje, zaměstnanci mají větší požadavky. Firmy by právě proto měly investovat do osobního rozvoje svých vedoucích pracovníků a zajistit si tím i spokojenou, produktivní a stálou zaměstnaneckou základnu.

Školení manažerských pracovníků je jednoduše nutnost, kterou mnohé firmy přehlížejí. Domnívají se, že ušetří, skutečnost je však zcela opačná. Manažery je třeba vést k tomu, aby se stali vůdci. Management je denní osmihodinovou povinností, vůdcovství je však již čtyřiadvacetihodinovou odpovědností. Firemní program osobního rozvoje manažerů by podle článku měl zahrnovat:
- sdílení znalostí mezi manažery,
- možnost hodnocení manažerů zaměstnanci například prostřednictvím 360 stupňové zpětné vazby,
- školení manažerů pracovníky HR v oblasti hodnocení a motivace,
- poskytování nástrojů potřebných pro výkon manažerské funkce,
- odměňování manažerů za produktivitu a nízkou retenci zaměstnanců.
Zdroj: chartcourse.com - Stránky amerického konzultanta Gregory P. Smithe věnované vedení, retenci zaměstnanců, budování týmů a řízení zněm.
Zobrazit přehled článků ze zdroje chartcourse.com