Jaký je podíl žen ve vědeckých a technologických profesích?

Na Stanfordské univerzitě byl proveden výzkum, který měl ověřit, kolik žen pracuje ve vědeckých profesích a v oblasti nových technologií. Ze zjištěných výsledků se dají vyvodit následující závěry:

1. Softwarové a telekomunikační firmy zaměstnávají oproti např. biotechnologickým firmám spíše méně žen. Spíše však záleží na zaběhnuté organizaci firmy.
2. Méně žen je také zaměstnaných ve firmách, které si zakládají na loajalitě svých zaměstnanců a závazcích k pracovnímu týmu. Firmy, které oceňují spíše samostatnosti a osobních výkonů, zaměstnávají větší počet žen.
3. Nejvíce žen v technických a výzkumných profesích je zaměstnáno ve firmách, které se rychle rozvíjí a využívají informačních technologií.

Výzkum také prokázal, že počet žen v oblasti výzkumu a vývoje záleží do určité míry také na tom, zda je v hlavním vedení společnosti také žena. Jestliže toto hlavní vedení dohlíží na výzkum a vývoj, je pravděpodobné, že v této oblasti bude zaměstnáno více žen, než v jiných firmách.
Zdroj: Internet Career Resources - server pro vyhledávání pracovních míst s mnoha informacemi pro personalisty i uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Internet Career Resources