Jakou funkci má CKO?

Kvalitní firmy prováděly správu znalostí již celá léta, pouze to nenazývaly správou znalostí. Lidé, kteří se celého procesu účastnili, byli de facto manažery znalostí, ačkoli to neměli uvedeno jako titul své pracovní pozice. Protože však tato funkce nebyla jasně definována, objevily se některé nedostatky, které bránily rozvoji správy znalostí jako samostatné disciplíně. Chyběly zde například:
* Přijatá a odsouhlasená báze znalostí nebo obsah,
* Specifikované standardy a postupy,
* Přímé postupy pro interakci a sdílení znalostí.

Při implementaci správy znalostí jako samostatné disciplíny je třeba nejprve jmenovat tzv. CKO (**Chief Knowledge Officer** – vedoucí pro správu znalostí). Ideální kandidát na tuto pozici by měl mít zkušenosti s e-komercí a CRM a měl by umět sestavit znalostní tým, použít vhodné technologie a vytvořit konkrétní postupy pro správu a sdílení znalostí. Tyto schopnosti jsou také pro různá průmyslová odvětví individuální.

Různorodost schopností a znalostí, kterými by měl oplývat CKO, by měla odrážet znalostní potřeby organizace. V některých organizacích může implementace správy znalostí probíhat tak, že se pouze rozšíří povinnosti oddělení IT, jinde si správu znalostí vezme na svá bedra oddělení lidských zdrojů. Další model se zaměřuje na obsah a vyžaduje, aby vznikla úplně nová funkce CKO, který by měl na starosti „novinářské“ záležitosti a dodával by do firemního systému správy znalostí konkrétní obsah.

Nejlepším člověkem na pozici CKO je někdo, kdo již v organizaci pracuje delší dobu, je důvěryhodný a má kvalitní kontakty a dobré vztahy s lidmi s mnoha oddělení. Důvěra je velmi důležitá, protože tento člověk nabádá ostatní ke sdílení informací, což samozřejmě vyžaduje, aby tyto informace nebyly nějakým způsobem zneužity.
Zdroj: KM World On-Line - internetový magazín o problematice správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje KM World On-Line