Jak vyjednávat a neudělat si nepřátele?

Efektivním vyjednáváním s dodavateli a zákazníky můžete výrazně zvýšit zisky. Jak ale vyjednat co nejlepší podmínky, aniž byste si znepřátelili druhou stranu?

- Nabízejte možnosti. Místo toho, abyste se snažili zahnat druhou stranu do kouta, z něhož může reagovat jen nepřátelsky, nabídněte různé možnosti, které může zvážit. Učiníte tak dojem, že jste féroví.

- Připravte si alternativní plány. Snažte se předvídat reakce na vaši nabídku a formulovat alternativní plány pro případ, že selže vaše hlavní strategie. Pokud druhá strana přijde s nabídkou, kterou jste nečekali, požádejte o čas na rozmyšlenou.

- Nevzdalujte se od svého cíle. Cílem obou stran by mělo být uzavření dohody. Připomínejte sobě i druhé straně, že vás dohoda zajímá. Povzbudíte tak motivaci ke kompromisům a konečnému řešení.

- Nevnášejte osobní pocity. Nenechte své emoce, aby zasáhly do procesu vyjednávání. K celému procesu přistupujte jako k obchodu. Neprojevujte odpor vůči nikomu a držte své slovo.

-kk-
Zdroj: Morebusiness.com - americký web pro malé podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Morebusiness.com