Jak si vybrat přínosnou konferenci? Pečlivě prozkoumejte obsah

Ilustrační snímek

Průzkumy webu smartblogs.com sbírají odpovědi až od 210 000 podnikatelů a manažerů. Tentokrát se čtenáři vyjadřovali k tomu, co je podle nich tím nejdůležitějším aspektem kvalitní a přínosné konference zaměřené na leadership. Jsou to témata, která jsou na konferenci otevírána, a kvalita řečníků. Proto má smysl si za zajímavý program připlatit.

Důležité jsou také menší skupinová setkání a workshopy. Za užitečné jsou považovány i aktivity usnadňující networking. Naopak faktory jako např. exkluzivita prostředí nebo propagační dárkové předměty, které si můžete odnést domů, jsou považovány za téměř zbytečné.

Nejdůležitější aspekty manažerských konferencí

Skvělí řečníci a témata: 62 %

Kvalitní diskuzní skupiny: 22 %

Společenské aktivity a příležitosti k networkingu: 13 %

Mnoho prodejců, se kterými lze jednat: 1 %

Exkluzivní prostředí a prostory: 2 %

Další, např. náklady nebo dárkové předměty: 1 %

Obsah je nejdůležitější – důkladně prověřujte program

Čas je drahý a proto byste se měli snažit dostat co možná nejvíce z konferencí i dalších událostí, kde se můžete něco naučit. Nejlepší konference zvou špičkové řečníky a otvírají nejaktuálnější a nejdůležitější témata. Pokud se na obsah nedíváte jako na to první, možná nenavštěvujete ty nejlepší konference, které jsou k dispozici.

Povýšit konferenci z něčeho, co je jen ztrátou času, na něco, kam stojí za to jít, mohou také workshopy a diskuzní skupiny v rámci větší konference. Diskuzní skupiny a workshopy jsou totiž hned na druhém místě. Jde o kratší setkání nebo semináře, které jsou součástí konference. Diskutuje se na nich o specifických tématech, která souvisejí s celkovým zastřešujícím tématem konference. Lidé si tak v menším počtu mohou promluvit o úžeji vymezených otázkách a souvislostech.

-jk-

Zdroj: SmartBlogs.com - síť odborných blogů
Zobrazit přehled článků ze zdroje SmartBlogs.com