Jak efektivně motivovat zaměstnance ke sdílení znalostí

Rozvoj strategie správy znalostí byla pro firmy vždy komplikovaná, bylo tomu tak mimo jiné z toho důvodu, že lidé, kteří strategii navrhovali, neměli praktické zkušenosti s jejím uplatňováním – tedy vyšší management. Velkou výhodou proto je, když se návrhu a implementace strategie účastní zástupci všech skupin v organizaci.

Co se týče implementace správy znalostí, mnoho firem se spoléhá pouze na moderní technologie. To je chyba. Je nutné zejména vzbudit zájem zaměstnanců, motivovat je ke sdílení znalostí a také se ujistit, že podniková strategie je v souladu se strategií správy znalostí.

Nejprve je nutné si stanovit cíle, které má správa znalostí přinést. K tomu se musí vyjádřit co nejvíce lidí, kteří nesmí mít pocit, že na jejich názory nikdo nebere ohled (díky tomu také vzroste jejich zájem o budoucí správu znalostí). Dále je nutné nezaměřovat se pouze na výsledky, ale také na to, proč je třeba jich dosáhnout a jak prospějí zákazníkům.

Firmy by se měly soustředit na to, aby bylo přispění zákazníků do společné báze znalostí nějakým způsobem odměněno. Jedině tak budou ke sdílení znalostí motivováni nejen v okamžiku zavedení systému správy znalostí do praxe, ale i dále. Každý zaměstnavatel by si měl uvědomit, že všichni zaměstnanci přináší firmě svými znalostmi určité hodnoty a neměl by rozlišovat, kdo je vzdělanější, výše postavený apod.
Zdroj: Progressive Leadership - Stránky firmy Progressive Leadership věnované správě znalostí a osobnímu poradenství a školení vedoucích pracovníků.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Progressive Leadership