Inteligence se počítá

Inteligence se počítá

Většina tzv. módních slov má životnost nepřesahující dobu pěti let. Pojem „business intelligence“ (BI) se však drží v popředí již od roku 1996 a podle dosavadních ukazatelů nezanikne ani v budoucnosti. Znamená snahu sjednotit obchodní cíle se schopnostmi IT získávat hodnoty z informačních zdrojů. Portfolio technologií BI prochází v současné době významnými změnami spolu s tím, jak organizace požadují vyšší provozní inteligenci a usilují o snížení poměru utajovaných informací. Inteligence přitom neznamená jen nejlepší znalosti, ale i schopnost učit se, plánovat a řešit nové situace, aplikovat získané znalosti, znát své nepřítele a jednat pohotově.

Doposud se BI zaměřovala na shromažďování a integrování datových zdrojů za použití převážně pasivních prostředků vyhledávání. Dnešní nové technologie, jako je monitorování obchodních aktivit (BAM) a řízení událostí nebo procesů, posouvají BI výrazně směrem k aktivní inteligenci. Odborníci očekávají další vlnu rozvoje BI, pokud jde o její hloubku i šířku. Úspěšná budoucnost BI však předpokládá nutnost skutečného myšlenkového propojení obchodních a IT složek firem.

-kk-

**Datum vydání:** IX/2004
Zdroj: Intelligent Enterprise - strategické podnikání, informace a IT
Zobrazit přehled článků ze zdroje Intelligent Enterprise