Inovativní softwarový program umožňující snížit spotřebu energie

Společnost **Itron** uvedla na trh výkonný programový nástroj umožňující velkým spotřebitelům energie kontrolovat náklady za energie a podpořit iniciativy prosazující úspory energie.

Program pro analýzu účtů za energie Bill Analyst je jedním z řady komponent programového balíčku pro management spotřeby energie (Enterprise Energy Management – EEM) firmy **Itron**, který obsahuje analýzu spotřebované energie, analýzu nákladů, hlášení událostí a možnosti odhadu budoucího vývoje.

Nová komponenta balíčku umožňuje společnostem a jejich manažerům upravit informace ze všech účtů za energie pro potřeby auditu, analýzy, sledování a určení rozvržení nákladů za energie v různých částech organizace.

Společnost **Itron** patří ke špičce globálních poskytovatelů technologií a znalostí energetickým a vodohospodářským společnostem. Program Bill Analyst zjevně poskytuje všechny funkce, které mohou podnikoví energetici a účetní využít pro omezení administrativních činností a určení oblastí možných úspor. Mezi hlavní funkce programu Bill Analyst patří zpracování účtů, přefakturování nákladů dalším stranám a sledování účtů.

Nová komponenta systému poskytuje organizacím znalosti, které potřebují pro omezení počtu chybně zadaných dat účtů, vyhnout se přeplatkům způsobeným chybami ve fakturách dodavatelů, vyhnout se sankcím za opožděné platby a zachycení skutečných nákladů v elektronické podobě. Funkce programu dávají organizacím možnost přenést náklady za energie na subjekty, které danou energii skutečně spotřebovaly a zvýšit povědomí o důležitosti úsporných opatření.

**Datum vydání: IV/2004**
Zdroj: Eye For Energy - novinky z elektroenergetiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Eye For Energy