Informatici nejsou opraváři

I přes každoročně vysoké náklady do prostředků informačních technologií většina malých a středních firem stále nechápe investice do IT jako strategické. Odborníci o to důrazněji upozorňují, že je to chyba. Informační technologie by měly být plnohodnotnou součástí firem, nikoli pouze podpůrnou funkcí. Manažeři by měli respektovat expertízy vedoucích informačních technologií a projevovat jim uznání za pochopení obchodních snah firem.

K oddělení informačních technologií by měly firmy přistupovat stejně jako ke klíčovým oddělením prodeje nebo lidských zdrojů. Neúčast IT na firemních schůzích může totiž být fatální. Situace, kdy šéf marketingu zakoupí webový reportovací nástroj, který se po následné konzultaci s odborníky na IT ukáže jako nepoužitelný, stále nejsou výjimkou. Oddělení IT tak jen potvrzuje svou pozici, která je mnohem důležitější než opravárenská dílna.

Odloučení informačních technologií od zbývajících strategických oddělení zajistí firmy pravidelnou účastní zástupců IT zaměstnanců na schůzích. Celofiremní semináře mohou pomoci IT zaměstnancům nezastávajícím manažerské funkce pochopit celkové cíle firem a svou prací lépe přispívat k jejich plnění. Podnětné mohou naopak být i prezentace IT oddělení určení pro zbytek firmy. Propojení IT s obchodem vyžaduje úsilí na obou stranách.

-kk-
Zdroj: SearchCIO.com - Novinky, trendy a odborné rady pro IT manažery a pracovníky.
Zobrazit přehled článků ze zdroje SearchCIO.com