G4S spouští jeden z největších průzkumů angažovanosti zaměstnanců na světě

Mezinárodní bezpečností agentura G4S, která je druhým největším soukromým zaměstnavatelem na světě, zdokonalila svůj globální systém řízení angažovanosti zaměstnanců.

G4S zaměstnává více než 625 tisíc lidí ve více než 150 pobočkách napříč 120 zeměmi. Problémem při měření a řízení angažovanosti zaměstnanců je však především to, že zaměstnanci pracují většinou v terénu – od letišť, stadionů či věznic až po vysoce rizikové oblasti, jako je Irák nebo Afghánistán. Jsou obtížně zastižitelní a často též bez přístupu k e-mailu či internetu. Systém správy průzkumů angažovanosti je proto nově založen na jednoduché metodologii, která umožňuje soustředit se na klíčové oblasti pro zaměstnance i firmu. Zároveň však disponuje sofistikovanými nástroji pro reportování a benchmarking.

Online i papírově

Nový systém měření angažovanosti zaměstnanců v G4S umožňuje každé zemi samostatně spravovat průzkumy angažovanosti nezávisle na ostatních teritoriích. Sestává z administrátorského rozhraní, které funguje v reálném čase. Personalisté tak mohou vyhodnocovat výsledky a sledovat trendy ještě před uzavřením průzkumů. Automatický systém dále generuje PDF reporty pro jednotlivé země, jejichž výstupem je mapa porovnávající zjištěné výsledky s modelem angažování zaměstnanců v G4S.

Systém dodaný poskytovatelem HR softwaru ETS umožňuje sběr dat v online i papírové podobě. Průzkumy budou k dipozici v různých jazycích. Ostrá verze nového průzkumu angažovanosti proběhne v dubnu 2011.

-kk-

Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine