Firmám chybí krizové plány

Většina firem nemá krizové plány a strategie na to, jak čelit přírodním katastrofám, výpadkům proudu a podobným hrozbám. Vyplývá to ze studie Catastrophe risk management/Preparing for potential storms ahead, na níž se podílely společnosti KPMG International, Economic Intelligence Unit, ACE a IBM. Studie se zúčastnilo 225 vrcholových řídících pracovníků z celého světa z různých oborů podnikání.

Hlavní důvod, proč se firmy nemohou dostatečně věnovat rizikům, spočívá v nízké pravděpodobnosti, že taková situace nastane. Náklady na řízení takových rizik jim pak připadají příliš vysoké a bez vidiny okamžitého zisku. Nejobávanější a nejrozšířenější krizí je výpadek elektrického proudu, na který je připraveno 69 procent respondentů. Následuje riziko teroristického útoku, rozšíření ptačí chřipky a dopady extrémních výkyvů počasí na další činnost podniku. Vnímání hrozeb se však liší podle jednotlivých regionů.

I když se firmy risk managamentu dostatečně nevěnují, z výsledků studie vyplývá, že až 81 procent respondentů věří, že kvalitní řízení rizik se může stát zdrojem komparativních výhod. Nejlépe připravené jsou velké společnosti. I ty menší by si však měly uvědomit, že mnohá preventivní opatření jsou natolik univerzální, že je lze použít při jakékoliv vážné události.

-kk-
Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny