Diskuse na serveru hrwebrater.com - nejzajímavější příspěvky

Momentálně se na serveru hrwebrater.com nejvíce diskutuje o tom, zda jsou oddělení lidských zdrojů (neboli Human Resources Departments) skutečně pro firmy nezbytně nutné. Na toto téma není odpověď tak jednoduchá – některé organizace by fungovaly lépe, kdyby toto oddělení neměly, protože neslouží svému účelu. Dobře fungující oddělení lidských zdrojů je však rozhodně plus.

Další otázkou, která souvisí s výše uvedeným příspěvkem, je proces zavádění (implementace) oddělení lidských zdrojů. V tomto směru by se podle odborníků měly společnosti, které toto oddělení zavádí, inspirovat jinými firmami, u nichž toto oddělení funguje už dlouho a spolehlivě.

Další příspěvky jsou věnovány metodám hodnocení výkonu, významu zaměstnanců pro firmu a možnostem motivace zaměstnanců a posílení jejich loajality k firmě.

**Datum vydání:** X/2001
Zdroj: Diskuse - hrwebrater - Server s informacemi pro vedoucí pracovníky v oboru lidských zdrojů. Diskusní skupina.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Diskuse - hrwebrater