Disciplinární řízení má vliv na všechny

Disciplinární řízení s vaším zaměstnancem může být velmi obtížné. Jak po pracovní stránce, tak po stránce lidské. Největší problém nastane v případě, že se z vás stane šéf vašich bývalých kolegů. Pokud s nimi musíte řešit disciplinární problémy, buďte připraveni na to, že na vás začnou vytahovat vaše dřívější prohřešky. 

V takovém případě musíte umět dobře argumentovat a rozlišovat mezi situací současnou a minulou. Současný problém je problém vašeho zaměstnance, ne váš, a tak to musejí obě strany řešit. Vy můžete maximálně vyjádřit pochopení pro současnou situaci zaměstnance, ale vaším hlavním úkolem je to, aby vykonával práci, jak má.

- Při diskuzi nad problémem si uvědomte, že vedet dialog s dospělým člověkem a ne s dítětem. Držte se faktů.

- Žádejte osobu o plné vysvětlení a s porozuměním poslouchejte.

- Vysvětlete, jaký má její problém efekt na ostatní zaměstnance, na vás a na celkovou práci.

- Nabídněte pomoc v řešení problému.

- Řekněte, co očekáváte v nejbližších dnech a stanovte zaměstnanci podmínky.

-pk-

Zdroj: Joan Lloyd & Associates - stránky americké koučky Joan Lloydové
Zobrazit přehled článků ze zdroje Joan Lloyd & Associates