Crowdsourcing (2/2): Rozdíl mezi jeho 2 typy

V předchozím článku jsme si představili 2 odlišné větve crowdsourcingu. Nyní se podívejme, jak kterou z nich co nejlépe využít.

Ilustrační snímek

Crowdsourcing pro zvýšení kapacity

Jde o proces, během kterého rozdělíte velkou pracovní úlohu na malé části. Tyto menší pracovní úkoly pak necháte vypracovat externí dav. Tímto způsobem bude celá velká pracovní úloha dokončena rychleji.

Existuje dokonce i několik tržišť, na kterých můžete najít lidi, kteří pro vás tyto podúkoly zpracují.

U tohoto typu crowdsourcingu obvykle není potřeba, aby členové davu měli pro splnění úkolu nějakou zvláštní kvalifikaci. Měli byste však poskytnout dostatečně jasné pokyny, jak má být ten který úkol proveden. Musíte se také ujistit, že nakonec budou všechny střípky sestaveny dohromady tak, že vyřešení celé velké pracovní úlohy bude úspěšné.

Kdy to použít: kdykoli prostě nemáte dostatek potřebných zdrojů (např. při vytváření rozsáhlé databáze nějakých vzorků). Obvykle platí, že pro tento druh crowdsourcingu je ideální mít k dispozici co největší dav.

Crowdsourcing jako přístup k odborným znalostem

Tento druh crowdsourcingu je v podstatě o využití moudrosti davu. Používáte jej ke využití odborných znalostí, kreativity nebo dovedností odněkud z vnějšku vaší organizace. Dá se mluvit o crowdsourcingu inovace. Nejde o provedení nějaké modulární úlohy, ale o vyřešení zapeklitého problému – např. při navrhování nového produktu nebo při řešení otázky jak optimalizovat výkon.

Musíte problém především jasně a explicitně definovat a také nastínit všechny požadavky, které potenciální řešení musí splňovat, vysvětluje web business2community.com.

Dav, který chcete využít, se v tomto případě musí skládat z lidí s relevantními zkušenostmi nebo poznatky. Získané návrhy a příspěvky by měly být tak různorodé, jak jen je to možné – chtějte i velmi nové a neortodoxní způsoby řešení problému, ačkoli třeba jen málo z nich bude opravdu životaschopných.

Váš cílový dav pro oslovení by proto měl být co nejvíc různorodý, nemusí však být nutně velký.

-jk-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com

Články v sérii

Aktuální

Crowdsourcing (1/2): O co vlastně jde

Aktuální

Crowdsourcing (2/2): Rozdíl mezi jeho 2 typy