Co umí dobrý tiskový mluvčí?

Jen málo lidí má přirozený talent hovořit účinně na kameru či mikrofon. Je velmi těžké udržet odpovědi krátké a jasné, když novináři často pálí jednu otázku za druhou. Technika správného vyjadřování pro tuto příležitost se ale dá naučit nebo vyladit.

Úloha mluvčího v médiích

Jako mluvčí jste hlasem své firmy a představujete odbornou stránku veřejnosti. Při konverzaci nebo prezentaci běžně začínáte s fakty a dostáváte se k závěrům. Když ale hovoříte s reportéry, musíte začít se závěry a opakovat důležité informace. Téměř vše, co se natočí, se edituje před tím, než si to někdo přečte, zhlédne nebo poslechne, proto je tak větší šance, že to, co jste chtěli předat, v šotu zůstane.

Víte, kdo je vaše publikum?

Vaše publikum není reportér, jsou to čtenáři, posluchači nebo diváci médií, pro která hovoříte. Bez ohledu na míru sofistikovanosti vašeho publika se snažte předat maximálně tři myšlenky.

Ne všichni reportéři budou ve vaší oblasti dostatečně znalí. Ve většině případů nebudou znát váš žargon. Snažte se proto vyjadřovat tak, aby vás každý pochopil a vynechejte technické termíny.

Nikdy nesdělujte mimo kameru či mikrofon nic, co byste neradi viděli v tisku nebo slyšeli v rádiu. Vše může být použito. Nikdy nelžete a nekomentujte záležitosti za rámec vaší zodpovědnosti. Bez ohledu na povahu otázek si vždy udržte profesionální vystupování.

Techniky

Klíčem úspěchu je opakování. Je třeba umět dojít tam, kam potřebujete, i když otázka, která vám byla položena, nemíří přesně tam, kam byste chtěli.

- S položenou otázkou se krátce a upřímně vypořádejte a přejděte k tomu, co chcete v oblasti sdělit. Například: „Ano, to je správně, ale měl byste vědět, že…“

- Humorné vyjádření je lépe stravitelné i zapamatovatelné.

- Užívejte fakta a citace odborníků.

- Srovnání a rozbor napomáhají k zapamatování informace publikem.

Ať už budete hovořit pro jakékoliv médium, je důležité být připraven a držet se informací, které si přejete předat.

-av-

Zdroj: Marketing Profs - americký server z oblasti reklamy a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing Profs