Co byste dělali se slonem?

Najímání správných lidí do IT společnosti není snadná práce ani exaktní věda. Článek ukazuje, jak poznat uchazeče s těmi správnými postoji. Každý by chtěl uchazeče, který má pro práci vášeň, je lačný po učení, otevřený novým zkušenostem a je týmový hráč. První metodou, jak takového uchazeče najít, je kladení správných otázek. Namísto zjišťování schopností, zkušeností a kvalifikace je metoda zaměřena na odhalování osobnosti, zda je daná osobnost vhodná pro danou pozici. Otázky jsou netradiční (např. „Co byste dělal, kdybych vám dal slona?“) a velice specifické.

Druhou metodou je určení chování pomocí různých měření a testů. Například tzv. predikčního indexu (PI) nebo tzv. Velké pětky, která měří pět aspektů osobnosti (svědomitost, neurotičnost, ochotu, otevřenost a introvertnost nebo extrovertnost), nebo dále pomocí Minnesotského multifázového osobnostního inventáře, což je kontroverzní test k diagnostikování osobnostních odchylek.

Třetí metodou je vztahové přijímání. Kandidáta posuzuje nejen náborový manažer, ale i nejlepší pracovníci z týmu. Najímání je jedním z nejdůležitějších aspektů práce informačního manažera. Dostatek času na výběr správných lidí se správnými schopnostmi a postoji značně vylepší náběrové vyhlídky.
-ba-
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com