Bez práce a komunikace nejsou koláče

Bez práce a komunikace nejsou koláče

Dobrá komunikace je důležitou podmínkou celkového úspěchu v podnikání. Je neoddělitelnou součástí všech manažerských strategií, interních i externích. V mnoha společnostech je její stav nevyhovující. Zkoumání stavu komunikace by se proto mělo stát součástí podnikových strategií průzkumu trhu. Výsledky pak napoví, jak celkovou komunikaci zjednodušit a zefektivnit.

Proces vytváření efektivní podnikové komunikace vyžaduje manažerský tým. Ten by si měl předem přesně vytyčit své cíle, pracovní postupy a způsob myšlení, na základě důvěry a finanční odpovědnosti. Pak může pracovat na vylepšení reputace podniku. Je totiž třeba uvědomit si, že komunikace - externí či interní, formální či neformální – ovlivňuje celkový image společnosti.

Zlepšení podnikové komunikace konkrétně přináší úspěch a zisky, efektivnější prostředky interní komunikace, stejně tak zlepšuje vztahy se státními institucemi (vládou apod.), podnikový management, vzdělávání zaměstnanců atd. Společnosti by si měly uvědomit, že schopnost komunikace je pro ně klíčová. Tak to udělala například australská **Organizace na obranu vědy a techniky (DSTO)**, jež v tomto smyslu prošla efektivní změnou v letech 1995-1998.
Zdroj: KM Review - web zaměřený na správu znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje KM Review