Balanced Scorecard a měření výkonnosti podnikových systémů

Vznik rozsáhlých podnikových systémů podnítila celá řada organizačních i technických faktorů. Podnikové systémy však v mnoha případech nedokázaly firmám přinést očekávané výsledky. Jedním z důvodů, proč k tomu došlo je absence nástrojů pro monitorování a měření jejich výkonnosti. Výkonnost podnikových systémů se přitom dá velice dobře měřit například pomocí rovnováhy mezi jejich kvantitativními a kvalitativními ukazateli. V takovém případě hovoříme o metodě Balanced Scorecard. Studie, kterou provedla australská Technická univerzita se sídlem ve městě Brisbane se na tento problém zaměřila. Jejím cílem bylo zejména odhalit „škody“, které podnikové systémy způsobují, kritické faktory nutné pro úspěch těchto systémů, možnosti přesného měření výkonnosti a s tím související nápravy.

Metoda Balanced Scorecard (BSC) slouží k měření výkonnosti podniků se zvláštním zřetelem na finanční cíle, týká se však také vnitřních obchodních procesů, zákazníků nebo vzdělávání. Konkrétně by tedy měla:
- představovat měření finančních a nefinančních ukazatelů v rámci celé firemní strategie,
- zachovat rovnováhu mezi změřenými interními a externími údaji, současnými a budoucími výsledky a subjektivními a objektivními výsledky důležitými pro celkovou firemní strategii.
- zahrnovat pouze měření, která jsou součástí řetězce vztahů „příčina – následek“ v souvislosti s celkovou strategií podniku.

Článek v závěru uvádí případovou studii úspěšného zavedení metody Balanced Scorecard pro měření výkonnosti podnikových systémů v prostředí vlády australského teritoria Queensland. Doporučuje tak tuto metodu pro měření výkonnosti podnikových systémů v soukromém i státním sektoru.
Zdroj: CRM Today - informace z oblasti péče o zákazníka, CRM
Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Today