Americké firmy si začínají více všímat manažerek

Není tajemstvím, že ženy jsou ve vrcholovém managementu stále menšinou. S nacházejícím nedostatkem talentů v důsledku nižší porodnosti, nezaměstnanosti apod. si však americké firmy začínají uvědomovat, že udržet si střední manažerky a dále rozvíjet jejich kariéru je dnes důležitější než kdykoli předtím.

Z aktuální studie kritického uvažování americké personálně-konzultační společnosti Hudson vyplývá:

  • 77 % středních manažerek aspiruje na vyšší pozice. Dosáhne jich však jen méně než čtvrtina.

  • 89 % žen ve věku od 25 do 34 let aspiruje na nejvyšší pozice ve svých firmách, tyto aspirace však s věkem klesají. Stejný cíl si klade jen 58 % žen ve věku od 45 do 55 let.

  • Více než polovina žen ve věku od 25 do 34 let věří, že dosáhne svých kariérních cílů. U žen ve věku od 45 do 55 let je to 35 %.

  • Muži mají větší tendenci aspirovat na vyšší pozice než ženy.

-kk-

Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork