Americká služební a kongresová turistika na vzestupu

Americké organizace National Business Travel Association (NBTA), Institute of Business Travel Management a Travel Industry Association of America (TIA) vypracovaly studii, v níž se zaměřily na stav odvětví služebního a kongresového cestování v posledních několika letech. Studie potvrzuje od roku 2004 oživení sektoru služebního cestování v USA. Zúčastnilo se jí více než dva tisíce služebních cestujících.

Americké firmy hledají způsoby, jak maximalizovat efektivitu a minimalizovat náklady. K tomu jim začínají ve stále větší míře napomáhat moderní technologie a dokonalejší řízení obchodního cestování. Řízené programy služebních cest umožňují zaměstnancům jednodušší cestování, snižují cestovní náklady a zajišťují komfort a pocit bezpečí na cestách. 45 procent zaměstnanců firem, které nabízejí řízené programy služebních cest navíc využívá i možností telekonferencí, videokonferencí nebo Internetu, takže není vždy třeba skutečně fyzicky cestovat.

Chytré firmy využívají řízení obchodních cest k větší efektivitě, nižším nákladům, zmírňování rizik a posilování bezpečnosti. Výsledky studie 2004 Business and Convention Travelers Report dokazují, že cestující zaměstnanci v rámci řízených programů rozumějí výhodám, které z toho plynou pro ně i pro jejich zaměstnavatele. Ukazují také, že moderní komunikační technologie dokáží ruku v ruce s řízením služebních cest výrazně přispět k plnění firemních cílů.

-kk-

Zdroj: Global Buniness Travel Association
Zobrazit přehled článků ze zdroje Global Buniness Travel Association