Akvizice v zahraničí: Jak díky nim posílit i domácí pozice

Ilustrační snímek

Když firma expanduje do cizí země, není jediným přínosem jen nový trh. V případě příhodných podmínek mohou totiž zahraniční akvizice zlepšit výkon firmy i v její mateřské zemi. Jediné, co je pro potřeba, je to, aby všechny prostředky nebyly investovány do zahraničí. Část investic se musí vložit právě do mateřského podniku. Na přínosy zahraničních akvizic, které byste možná neočekávali, upozornil web knowledge.insead.edu.

Jaké jsou dodatečné výhody zahraničních akvizic?

S expanzí do zahraničí jsou spojeny značné náklady. S tím, jak se po akvizici zvýší náročnost řízení firmy, se pojí náklady, které lokální konkurenční firmy nemusí vůbec řešit. Tyto extra náklady jsou způsobeny jednak tím, že mateřská firma nezná tak dobře lokální prostředí, a pak také tím, že nová firma může být vystavena diskriminaci ze strany místních stakeholderů. S tím se pojí zmiňovaná náročnost řízení firmy, která často bývá od mateřské společnosti geograficky velmi vzdálena. Tyto náklady ale stále mohou být vyváženy výhodami, které akvizice přinese. Mateřská firma může v akvizici získat odbornost a know-how, které následně může přenést a zúročit ve své centrále. Produktivita práce může být také zásadně zvýšena – a to hlavně tehdy, když je zahraniční firma úspěšná v inovacích. Aby se těchto nově získaných příležitostí maximálně využilo, jsou samozřejmě obvykle nutné nějaké dodatečné investice na domácí půdě.

Podle studie provedené Laurencem Capronem z obchodní školy INSEAD a Olivierem Bertrandem z obchodní školy Skema (oba jsou akademici, kteří se zabývají strategií), totiž ty společnosti, které provedly nějakou zahraniční akvizici, dosáhly na domácím trhu vyšší produktivity než společnosti, které se žádné akvizice nezúčastnily.

Transfer získaných znalostí

Přenést nově získanou odbornost do mateřské firmy může být náročné. Například pro účinné využití nejnovějších trendů v IT může být potřeba investovat do nového hardwaru. Pro zavedení inovativních technik řízení může také být potřeba nové vybavení a nová infrastruktura. Úspěšný přenos znalostí a zkušeností ale je možný. Jedné holandské bankovní korporaci se tak díky akvizici brazilské banky a následnému přemístění některých jejich zkušených manažerů a IT techniků do centrály v Nizozemsku podařilo vytvořit zcela nové online produkty. Toto zlepšení online nabídky bylo umožněno právě získáním nových znalostí, které přinesla zahraniční akvizice.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge