Aktuální vývoj v oblasti integrace informačních systémů pro obchod

Počet integrovaných řešení naznačuje, že energetické společnosti usilují o integraci svých informačních systémů. Skutečný stav však má k všeobecné integraci daleko a nabízené systémy nedokáží zajistit tzv. **přímé zpracování** transakcí (ozn. STP). Přímé zpracování zde znamená předávání dat napříč všemi úrovněmi firmy - bez jakéhokoliv zásahu člověka a tudíž i bez chyb.

Prodejci informačních systémů a poradci potvrzují, že zákazníci (tj. energetické společnosti) opravdu požadují integraci na úrovni přístupových míst. Důležitá je také integrace různých druhů zboží nebo integrace fyzických a finančních systémů. Pro integrované systémy bude charakteristická např. snazší ovladatelnost.

Proces integrace zatím brzdí velký počet uživatelských rozhraní, ale také nevídaná dynamika informačních technologií. Začleňování neustále vylepšovaných verzí vyžaduje změny celého systému. Tento problém snad vyřeší poskytovatelé aplikačních služeb (ASP). Bude však nutno dohodnout se na standardech.

Stratégové z firemních oddělení informačních technologií si nyní kladou otázku, zda příliš těsná integrace neomezí flexibilitu informačních systémů. ,,Volnější" přístup nabízejí například aplikace programových rozhraní (ozn. API).

**Datum vydání: VI/2001**
Zdroj: Electrical World - Server společnosti Platts s články o energetice, nerostných surovinách a dopravě.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Electrical World