5 kroků k zapojení vzdálených pracovníků do firemní kultury

Ani vysoká míra nezaměstnanosti nezajišťuje firmám, že na lokálních trzích práce najdou potřebné odborníky. Řešením proto mohou být zaměstnanci pracující na větší či menší dálku, ty je však třeba umět začlenit do týmu a firemní kultury. Úspěšný onboarding vzdálených pracovníků nemůže být založen jen na papírových informacích. Pět rad, jak na to shrnul server Mashable.com.

1. Přiveďte kancelář k nim

Vzdálení pracovníci se nemohou jednoduše zvednout a jít se na něco zeptat do vedlejší kanceláře. Je proto na vás, abyste jim poskytli jasný obrázek o tom, jak funguje vaše kancelář. Seznamte je s týmem, aby věděli, kdo se čím zabývá. Pomohou vám obrázky a organizační diagramy.

2. Udržuje osobní kontakt

Každý člen vašeho týmu by měl být schopen spojit hlas a obličej ostatních členů. Pozvěte nové pracovníky, kteří budou pracovat na dálku, na první týden do firmy. Pokud to není možné, zapojte videokoference, aplikace umožňující sdílení pracovních ploch a systémy pro řízení vzdělávání (LMS).

3. Učte výkonu práce v postupných krocích

Technické aspekty výkonu práce rozdělte do menších tematických bloků. Společně hned na začátku sestavte výukový plán. Jakmile si ověříte, že vzdálený zaměstnanec zvládl jeden blok, pokračujte dalším blokem, v jehož rámci bude moci stavět na již získaných znalostech a dovednostech.

4. Vyhodnocujte proces zapojování vzdálených pracovníků

Každý proces by měl být pravidelně vyhodnocován, onboarding nevyjímaje. Jedině ze zpětné vazby se můžete dozvědět, co funguje a co ne.

5. Zdokonalujte proces zapojování vzdálených pracovníků

Sázejte nejen na svůj instinkt, ale také na zpětnou vazbu od zaměstnanců či kolegů z oboru. Než však zapojíte do onboardingu novou technologii, předem ji otestujte.

-kk-

Zdroj: Mashable - server věnovaný sociálním a digitálním médiím
Zobrazit přehled článků ze zdroje Mashable