10 projevů neinspirativního vůdce

Když na pracovišti klesá důvěra, je na manažerech, aby dokázali více a lépe komunikovat. Měli by vědět, jaké vůdcovské kvality jim pomohou. Vyhněte se proto následujícím typickým projevům neinspirativních vůdců.

- Znáte lépe nabídku firemního automatu na jídlo než jména manželek zaměstnanců. Inspirující vůdce se zajímá o osobní život a spokojenost zaměstnanců.

- Nedokážete si vzpomenout na jedinou větu z firemního programového prohlášení, které jste pomáhali vytvořit. Takové prohlášení je bezúčelné, pokud je nedokážete podpořit skutky.

- Chválíte zaměstnance jen při předávání finančních bonusů. Uznání by přitom mělo být každodenní součástí firemní kultury.

- Do kanceláře přicházíte jako poslední, odcházíte jako první a nejste dosažitelní po pracovní době. Zejména v obtížných časech budou zaměstnanci sledovat každý váš krok. Měli byste proto jít příkladem.

- Chodíte po pracovišti se skvrnou od kávy na košili a je vám to jedno. Přitom byste měli projevovat respekt nejen svými činy a slovy, ale i neverbálními signály.

- Lžete o propouštění. Dojde-li na propouštění, měli byste zaměstnancům jasně vysvětlit, proč někteří musejí odejít a co je třeba dělat, abyste zabránili dalšímu propouštění. To by však neměla být vaše poslední komunikace. Se zaměstnanci byste měli mluvit každý den.

- Neodpovídáte na e-maily a telefonáty zaměstnanců. Odpovědi zaměstnancům byste neměli odkládat. Včasná odpověď ukazuje respekt vůči zaměstnancům a je také příkladem správného poskytování služeb zákazníkům.

- Před návštěvou klientů nutíte zaměstnance čistit pracovní stoly, ale již vás nezajímá čistota toalet, které zaměstnanci denně používají. Špinavé toalety jsou přitom pro klienty prvním signálem, že se manažer nestará dobře o své zaměstnance.

- Řeč vašeho těla znepokojuje zaměstnance. Vaše neverbální komunikace by měla vždy odrážet důvěru a pevné vůdcovství – v dobrých i špatných časech.

- Váš názor na motivaci zaměstnanců končí u výroků typu: „Pokud nemáte rádi svou práci, znám deset dalších lidí, kterým mohu hned zavolat, aby vás nahradili.“ Zaměstnanci očekávají více než výplatu. Chtějí se podílet na budování něčeho dobrého a mít pocit, že jejich práce má smysl.

-kk-
Zdroj: Bloomberg Businessweek - portál prestižního amerického týdeníku Business Week a mediální agentury Bloomberg
Zobrazit přehled článků ze zdroje Bloomberg Businessweek