10 předpokladů hodnotných firemních hodnot

Většina firem má své vymezené poslání a hodnoty. Velmi často se však jedná o vágní pojmy, jako je „respekt“ nebo „soustředění na zákazníka“, které nikomu neříkají, co má ve skutečnosti dělat. Profesorka americké Harvard Business School Rosabeth Moss Kanterová popisuje deset důležitých předpokladů, které by firemní hodnoty měly splňovat, aby své organizaci přinášely skutečnou hodnotu.

1. Hodnoty by měly být prioritou vůdců, kteří je zapojí do svých sdělení a manažerských diskusí.

2. Všichni zaměstnanci by měli mít možnost vstoupit do diskuse o hodnotách.

3. Firemní principy by měly být kodifikovány, explicitně vyjádřeny a předávány v písemné podobě. Důležité je také pravidelně je revidovat, aby jim zaměstnanci rozuměli a zapamatovali si je.

4. Prohlášení o firemních hodnotách a principech by měla odrážet vyšší smysl jednotlivých pracovních úkolů jakožto služby společnosti.

5. Rozhodování ve složitých či sporných situacích by mělo vycházet z firemních hodnot.

6. Principy by měly řídit výběr obchodních příležitostí v dlouhodobém horizontu, který se v současné době může znát neekonomický.

7. Principy a hodnoty by měly sloužit jako kontrolní systém proti porušování, výstřelkům a změnám směru ubírání organizace.

8. Postupy odrážející hodnoty a principy by se měly stát základem příběhů, které se snadno zapamatují a předávají dál směrem k zaměstnancům i veřejnosti.

9. Hodnoty by měly odrážet dlouhodobé zájmy, které budou řídit uvažování o budoucnosti.

10. Principy, smysl a hodnoty by měly být diskutovány s dodavateli, distributory a dalšími obchodními partnery za účelem budování konzistentních vysokých standardů na všech souvisejících místech.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review