Kdo pere Jacku Welchovi špinavé ponožky?

Rozvod je v současné době věc poměrně běžná, ale když se týká těch nejvyšších představitelů velkých firem, je ve hře něco víc. Manželka výkonného vedoucího společnosti Ernst & Young například získala po rozvodu přístup k finančním dokumentům společnosti. Tento krok měl zajistit spravedlivé ohodnocení společného jmění obou manželů, nikde však nepadlo ani slovo o tom, že by tyto dokumenty měly být utajeny. Stalo se to, co se stát muselo – všechny údaje se dostaly na veřejnost.

Totéž se přihodilo šéfovi General Electric Jacku Welchovi – jeho manželka po rozvodu prozradila všechny podrobnosti o jeho odměnách, například i to, že má nárok na vlastní apartmá, každodenní dodávku čerstvých květin zdarma a vlastní prádelnu. Jak se bránit těmto situacím? Firma by především neměla dělat nic, za co by se později musela stydět. Jack Welch si určitě své peníze a odměny zasloužil, ale je pochopitelné, že akcionáři se pozastavovali nad tím, že musí platit za jeho špinavé prádlo.

Je tedy nutné zajistit, aby se informace o firmě v případě rozvodu použily výhradně pro účely soudního řízení. K tomuto účelu může být s protějšky výkonných vedoucích uzavřena speciální smlouva, v níž by byla tato podmínka stanovena, stejně jako výslovný zákaz používat tyto informace v tisku či jiných médiích. Tato smlouva by se uzavírala vždy, když by oddělení lidských zdrojů takového vedoucího přijímalo. Stačí jediná věta – „Veškeré informace, které se dozvíte o firmě, nesmí být použity k poškození dobrého jména firmy na veřejnosti“.
Zdroj: Workforce.com - informace o lidských zdrojích a jejich řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workforce.com