Je nutné se obávat globální recese?

Je nutné se obávat globální recese?

Článek se zabývá otázkou, zda může světová ekonomika jako celek procházet recesí (obdobím úpadku). Recesí se rozumí dva po sobě následující kvartály s klesajícím HDP. Podle této definice by se dalo mluvit o globální recesi v letech 1975, 1982 a 1991.

Růst hrubého domácího produktu USA se za poslední rok výrazně zpomalil – na nejnižší hodnotu za téměř 10 let. V Japonsku došlo k něčemu podobnému. V první polovině tohoto roku klesla globální průmyslová výroba na 6% roční sazby. Globální růst HDP však neklesá a mnozí prognostici dokonce předpovídají růst v letošním roce o nejméně 2%. Nedá se tedy mluvit o globální recesi v pravém slova smyslu.

Lepší definice recese by mohla být „období, kdy se tempo růstu rapidně zpomalí (nejméně o 2%) a toto zpomalení vyvolá nezaměstnanost.“
Zdroj: The Economist - server prestižního britského týdeníku The Economist
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Economist