Je nutné se obávat globální recese?

Článek se zabývá otázkou, zda může světová ekonomika jako celek procházet recesí (obdobím úpadku). Recesí se rozumí dva po sobě následující kvartály s klesajícím HDP. Podle této definice by se dalo mluvit o globální recesi v letech 1975, 1982 a 1991.

Růst hrubého domácího produktu USA se za poslední rok výrazně zpomalil – na nejnižší hodnotu za téměř 10 let. V Japonsku došlo k něčemu podobnému. V první polovině tohoto roku klesla globální průmyslová výroba na 6% roční sazby. Globální růst HDP však neklesá a mnozí prognostici dokonce předpovídají růst v letošním roce o nejméně 2%. Nedá se tedy mluvit o globální recesi v pravém slova smyslu.

Lepší definice recese by mohla být „období, kdy se tempo růstu rapidně zpomalí (nejméně o 2%) a toto zpomalení vyvolá nezaměstnanost.“
Zdroj: The Economist - server prestižního britského týdeníku The Economist
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Economist