Google odhalil svou uhlíkovou stopu

Společnost Google poprvé zveřejnila zprávu o svém vlivu na životní prostředí. Uvádí v ní, že ročně vyprodukuje 1,5 milionu tun uhlíku, což odpovídá ekologické stopě OSN a jen mírně převyšuje objem uhlíkových emisí Laosu. Zároveň však Google zdůrazňuje, že jeho datová centra spotřebují o polovinu méně energie, než je průměr v oboru jeho působnosti. Jeho služby na bázi cloudu jsou údajně až osmdesátkrát energeticky úspornější než tradiční alternativy, kdy firmy provozují vlastní, většinou méně výkonné servery.

Zvýšený zájem o to, jak Google hospodaří s energií přišel již v roce 2009, kdy se objevila zpráva konstatující, že každé vyhledání informace v jeho vyhledávači vyprodukuje 7 gramů oxidu uhličitého. To je asi o polovinu více než při uvaření vody na jeden šálek kávy. Google tomuto číslu oponoval s tím, že zahrnuje faktory, za které společnost neodpovídá, jako je například energie spotřebovaná počítači uživatelů, a že uhlíková stopa jednoho vyhledání odpovídá pouze 0,2 gramu CO2.

Dnešní zpráva opakuje číslo 0,2 gramu CO2 za vyhledání a doplňuje 1 gram CO2 za 10 minut sledování videa na YouTube či 1,2 kilogramu CO2 za roční používání Gmailu. Typický uživatel služeb společnosti Google vytváří 1,46 kilogramu CO2. Pro srovnání Google uvádí, že výroba a doprava jednoho DVD spotřebuje tolik energie jako nepřetržité sledování YouTube po tři dny.

Google odhaduje, že jeho datová centra spotřebují 1 % světové roční spotřeby elektřiny. Přibližně třetinu elektřiny získává z obnovitelných zdrojů

-kk-

Zdroj: The Guardian - portál britského deníku The Guardian
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Guardian